top of page
barbi3_edited.jpg

Barbara Ivković Cikač
MFA


Contact:
barbarai.zadar@gmail.com
+385 (0)98 956 4022
Studio: Zadar

Online sessions: available
Language: Croatian and English 

Barbara Ivković Cikač began her academic journey at the Academy of Fine Arts in Široki Brijeg, where she focused on painting. Her dedication to her studies was rewarded with the Rector's Award. During her studies, she explored the concept of art therapy, ultimately choosing it as the topic for her master's thesis titled "Psychopathology of Visual Expression."

She is an art therapist in residence and she acquired advanced knowledge and skills in the field of art therapy through postgraduate specialist studies in art therapy at the Academy of Arts and Culture and the Faculty of Medicine, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, in collaboration with the George Washington University (USA).

During the challenging period of the COVID-19 pandemic, she organized a therapy program within the CINAZ association in Zadar, working with interested students and young people going through new chapters in their lives.

 

She organized a group art therapy program on the theme of identity at the Kneževo Palace in Zadar, which included exhibited artworks and pieces created by participants as part of the therapeutic program.

Memberships:

Croatian Art Therapy Association (HART)

Croatian Society of Visual Artists Zadar (HDLU Zadar)

barbi3_edited.jpg

Barbara Ivković Cikač
univ. mag. art. 


Kontakt:
barbarai.zadar@gmail.com
+385 (0)98 956 4022
Studio: Zadar

Online sesije: da
Jezik: hrvatski, engleski
 

Barbara Ivković Cikač je započela je akademski put na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, gdje se fokusirala na slikarstvo. Njezina posvećenost studiju nagrađena je Rektorovom nagradom. Kroz studij je istraživala koncept art terapije, koji je naposljetku odabrala za diplomski rad pod naslovom „Psihopatologija likovnog izraza".

Specijalizant je art terapije. Napredna znanja i vještine u području art terapije stekla je na poslijediplomskom specijalističkom studiju  iz art terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu te Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Sveučilištem George Washington (USA).

Tijekom izazovnog razdoblja pandemije COVID-19, organizirala je program terapije unutar udruge CINAZ (Zadar), gdje radila sa zainteresiranim studentima i mladima koji su prolazili kroz nova poglavlja u svojim životima.


Organizirala je program grupne art terapiju na temu identiteta u Kneževoj palači u Zadru koji je uključivao izložene umjetnine i radove koje su izradili sudionici kao dio terapeutskog programa.
 

Članstva:

Hrvatska udruga za art terapiju (HART)

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zadar (HDLU Zadar)

bottom of page