top of page
tea 2.png


Tea ŽirovčićContact:
tea.zirovcic@msn.com

Osijek

Language: Croatian, English
 

Tea Žirovčić  is a postgraduate student specializing in art therapy at the University of J.J. Strossmayer in Osijek. Her passion for visual art led her to excel in graphic design. Recognizing the unique ability of art to positively impact people, she decided to explore further into the field and pursue studies in art therapy.

 

Motivated by a desire to use art to make a positive impact on individuals and communities, Tea is dedicated to unlocking the therapeutic power of artistic expression. Alongside her academic pursuits, she embarked on a personal art therapy journey to deepen her connection with the transformative nature of creativity.

Memberships: 

​Croatian Art Therapy Association (HART)
 

 

 

tea 2.png


Tea Žirovčić
mag. ing. graph. arts.Kontakt:
tea.zirovcic@msn.com
Osijek
Jezik: hrvatski, engleski 

Tea Žirovčić  je studentica poslijediplomskog specijalističkog studija za art terapiju na Sveučilištu J.J. Strossmayer u Osijeku. Njezina prvotna strast prema likovnoj umjetnosti potaknula ju je da rad i usavršavanje u grafičkom dizajnu (mag. ing. graph. arts). Prepoznajući jedinstvenu transformacijsku moć umjetnosti, Tea je odlučila dalje istražiti područje art terapije i upisati specijalizaciju.

Motivirana željom da uz pomoć umjetnosti ostvari pozitivan utjecaj na pojedince i zajednice, Tea se posvećuje otkrivanju terapijske moći umjetničkog izraza. Paralelno s akademskim aktivnostima, krenula je na osobno putovanje kroz art terapiju kako bi produbila svoju povezanost s transformirajućom prirodom kreativnosti.

Članstva:

Hrvatska udruga art terapeuta (HART)

 

 

bottom of page