top of page
Washington, D. C., ožujak 2019.
Hrvatska ambasada u S.A.D.-u
"Razvoj prvog hrvatskog studija art terapije na Sveučilištu J.J. Strossmayera"  uz sudjelovanje izv. prof. HEIDI BARDOT, MA, ATR-BC, prodekanice  Studija art terapije na sveučilištu George Washington, Washington, d.c. & izv. prof. JASMINe PACEK, DR. ART., prodekanice za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. 

& izložba likovnih radova Hrvatskih umjetnika i prvih hrvatskih art terapeuta obrazovanih u Hrvatskoj.

bottom of page