top of page
Washington, d.c., studeni 2018.
George Washington University
Poslijediplomski studij Art Terapije
Prezentacija prvih hrvatskih art terapeuta:
"hrvatske tradicionalne tehnike kao art terapijski protokoli"

Poslijediplomski studij Art Terapije Sveučilišta George Washington, njegovi predani profesori i studenti ugostili su prvu generaciju hrvatskih art terapeuta. Jasmina Pacek, Jelena Kovačević, Magdalena Rubeša, Krunislav Stojanovski i Mia Janković Shentser prezentirali su svoj art terapijski klinički rad s različitim populacijama u korištenju hrvatskih tradicijskih tehnika. Suhozid, čipka, kravata, licitari i magna mater bile su teme razrađene kao art terapijski protokoli.

Jasmina Pacek prezentira na Sveučilištu George Washington, 2018.

Locate art therapist

bottom of page