top of page
HART hrvatska udruga za art terapiju
Ana Pšihistal, mag.prim.educ., univ.spec.art.therap.

ana.orsolic18@gmail.com

099 841 61 24
 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti završila je u Osijeku. Kvalifikaciju sveučilišnog specijalista art terapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem George Washington u SAD-u.

Stalno je zaposlena u Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Osijek.

Bavi se poticanjem socijalizacije i senzomotoričkog razvoja djece s intelektualnim teškoćama te istraživanjem primjene art terapijskih sadržaja u odgojne i obrazovne svrhe.

Primjenjuje art terapiju u kliničkom radu sa sljedećim  populacijama:

 • djeca s teškoćama u razvoju

 • djeca i mladi s emocionalnim teškoćama

 • studenti pod stresom

 • srednjoškolci s emocionalnim teškoćama, problemima u ponašanju i problemima rodnog identiteta

 • srednjoškolci preživjeli traume

 • odgajatelji i učitelji pod stresom

 • osobe s invaliditetom

 • osobe preživjele traume

 • branitelji oboljeli od PTSP-a

 • članovi obitelji branitelja i civilne žrtve rata

 • osobe treće životne dobi

 • prenatalna terapija

Članica je HART-a, Hrvatske udruge za art terapiju te članica terapijskog tima Klinike kreativnih terapija. Bila je sudionik brojnih umjetničkih kolonija u Baranji te humanitarnih izložbi i radionica.

art therapist near you
art therapist near you
art therapist near you
art therapist near you
art therapist near you
art therapist near you
bottom of page